Sprawdź, jakim sposobem numerować wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe,

+1
pin it
share

Sprawdź, jakim sposobem numerować wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za ordynans lub za wczasy wypoczynkowy. Przekonaj się, lub właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów lub potrąceniami z wynagrodzeń. Dnia stycznia wchodzą w życie ważne zmiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się także rozliczanie umów zlecenia. W tej publikacji znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac. Z publikacji dowiesz się, jakim sposobem zmiana płacy minimalnej w roku wpływa na składki ZUS, świadczenia, pracownicze i inne należności, które składniki pensji wliczamy w roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakim sposobem w roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku, jakim sposobem w roku wygląda oskładkowanie umów zlecenia. Rozdział. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od stycznia Wzrost płacy minimalnej = podwyższenie innych świadczeń Minimalna płaca zwiększy także stawkę godzinową Przestępstwa skarbowe Rozdział. Korygowanie regulaminu wynagradzania Wynagrodzenie minimalne od stycznia r Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Rozdział. Wynagrodzenie zasadnicze Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych Pytania i odpowiedzi Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu Wpływ na stałą pensję choroby trwającej kilka dni, z których tylko jeden jest roboczy Rozdział. Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną Sposoby rekompensowania wykonywania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy Wyliczanie normalnego wynagrodzenia również dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych Płaca określona stawką godzinową Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne czyli akordowe) Pytania i odpowiedzi Sposób liczenia wynagrodzenia w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż godz Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch różnych stawkach należnej pensji Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę Rozdział. Wynagrodzenie za ordynans Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo Rozdział. Premie i nagrody Nagroda Premia regulaminowa Premia uznaniowa Różnice pośród premią a nagrodą Najważniejsze różnice pośród premią a nagrodą Szczególne typy nagród regulaminowych PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Rozliczenie podatkowo-składowe premii nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi Rozliczenie premii przysługującej zarówno za okresy pobierania świadczeń chorobowych Rozdział. Wynagrodzenie za wczasy Etapy wyliczania wynagrodzenia za wczasy wypoczynkowy Stawka przechodzi na następny miesiąc Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe Pytania i odpowiedzi Wpływ zmiany systemu wynagradzania na płacę za wczasy wypoczynkowy Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej czyli godzinowej Zmiana na system prowizyjny czyli akordowy Wyliczanie wynagrodzenia za wczasy po długotrwałej chorobie Kalkulowanie wynagrodzenia za wczasy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Rozdział. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom Ogólna portret ekwiwalentów Obliczanie ekwiwalentu urlopowego PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie Rozdział. Ryczałty wypłacane pracownikom Ryczałt za nadgodziny Ryczałt za godziny nocne Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty PIT i ZUS Rozdział. Odprawy i odszkodowania Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji Różnice pośród odszkodowaniami PIT i ZUS Oskładkowaniu podlegają natomiast świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia Wyliczanie procentowego podatku od odszkodowań i odpraw Pytania odpowiedzi Wpływ niewypłacenia należnej premii na podstawę odprawy Z którego dnia ustalać wcięcie zatrudnienia w kontekście stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych Rozdział. Świadczenia chorobowe Najniższa podstawa Choroba w pierwszym okresie zatrudnienia (na przykładach) Pytania i odpowiedzi Uzupełnianie wynagrodzenia, kiedy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą Liczenie świadczenia należnego za niezdolność chorobową na bazie zarobków osób zatrudnionych na takim samym czyli podobnym stanowisku pracy Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek Wpływ na podstawę chorobową zmiany wymiaru czasu pracy Jaki postąpić, kiedy na wiadomy okres nakładają się zwolnienia lekarskie jedno wystawione z choroby pracownika, a drugie w związku ze sprawowaniem opieki powyżej dzieckiem Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy Wsteczna podwyżka i jej oddziaływanie na chorobowe Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego Rozdział. Świadczenia socjalne PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Wycieczka opłacona z ZFŚS nie jest przychodem Czy można utworzyć dobrowolnie ZFŚS w końcówce roku Rozdział. Samochód firmowy Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść Ryczałt a koszty paliwa Telefon firmowy Rozdział. Podróże służbowe Pomniejszanie diet z tytułu posiłków Podróże kierowców PIT i ZUS Posiłek na pokładzie samolotu a zmniejszenie diety Kilometrówka na rzecz zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a taksa Rozdział. Świadczenia medyczne Rozdział. Umowy cywilnoprawne Minimalna stawka godzinowa Oskładkowanie zleceń Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy przecież zawarta z innym podmiotem Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia Pytania i odpowiedzi Uznanie umowy o dzieło sztuki za umowę zlecenia Zlecenie zawarte z uczniem studentem w czasie wakacji Czy o stycznia można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Rozdział. Potrącenia z wynagrodzeń Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń na rzecz pracownika pełnoetatowego w roku Kwota wolna przy niepełnym etacie Wysokość kwot wolnych od potrąceń w (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu Kwota wolna na przełomie roku Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracęRóżne świadczenia i jedna suma wolna od potrąceń