RODO – nowe regulacje od maja roku Sprawdź, jak zabezpieczać dane osobowe w pl

+1
pin it
share

RODO – nowe regulacje od maja roku Sprawdź, jak zabezpieczać dane osobowe w placówce oświatowej. Autorzy omawiają pożyteczne zastosowanie RODO w placówkach oświatowych. W publikacji opisano zadania niezbędne do przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych, zgodne z nowymi regulacjami. W artykule omówiono m.in.:,- dane osobowe zwykłe również wrażliwe,,- dane osobowe przetwarzane w oświacie,,- zasady przetwarzania danych osobowych,,- rolę dyrektora, nauczycieli, rodziców również uczniów w procesie ochrony danych osobowych,,- prawa osób, jakich dane dotyczą,,- obowiązki osób przetwarzających dane osobowe,,- zasady gromadzenia również archiwizacji danych,,- funkcje inspektora ochrony danych w placówkach oświatowych,,- zakres odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych,,- postępowanie kontrolne. Przystępny język również wiele praktycznych wskazówek to tylko niektóre z zalet poradnika. Praca obejmuje podobnie wzory niezbędnych dokumentów, między innymi politykę bezpieczeństwa wspólnie z załącznikami. Wszystkie wzory z możliwością edycji (format MS Word) zamieszczono dodatkowo w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu do pobrania przez sieć – Podręcznik w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.