Kompleksowe ujęcie problematyki ponadgranicznych transferów danych osobowych d

+1
pin it
share

Kompleksowe ujęcie problematyki ponadgranicznych transferów danych osobowych do państw trzecich w kontekście prawa unijnego, w tym przepisów RODO. W Artykule zaprezentowano też pojedyncze mechanizmy w toku podejścia terytorialnego dodatkowo podejścia organizacyjnego, co ma duże znaczenie w kontekście reformy unijnej regulacji transferowej.\r,\r,W artykule omówiono z drugiej strony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie M. Schrems, który doprowadził m.in. do zastąpienia programu Bezpieczna Przystań poprzez Tarczę Prywatności, a w dalszej perspektywie stawia pod znakiem zapytania instrumenty właściwe dla podejścia organizacyjnego, takie szczególnie w jaki sposób modelowe klauzule umowne.